home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1960
SEMUAsemua • uu • perpu • peperti • pp • penpres • perpres

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 59
Hlm: [01] [02]
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.UU1Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana1192105-01-1960
02.UU2Perjanjian Bagi Hasil2192407-01-1960
03.UU3Pengesahan UU Drt 3-1955 (LN 1955-15) Tentang Penunjukan Pelabuhan Palembang Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti I.B.W (Stb 1927-419) Menjadi UU3192507-01-1960
04.Penpres1Garis-garis Besar Dari Pada Haluan Negara10193129-01-1960
05.Perpu
[UU Prp]
1Penambahan UU Drt 7-1955 (LN 1955-27) Yang Ditambah Dengan UU Drt 8-1958 (LN 1958-156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi13193302-02-1960
06.Perpu
[UU Prp]
2Pergudangan14193402-02-1960
07.UU4Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara RI Dan Persekutuan Tanah Melayu15193608-02-1960
08.Perpu
[UU Prp]
4Perairan Indonesia22194218-02-1960
09.Perpu
[UU Prp]
5Penghentian Berlakunya UU 17-1951 (LN 1951 No. 100)23194619-02-1960
10.Perpu
[UU Prp]
6Penetapan APBN Dari RI Untuk Tahun 196027194623-03-1960
11.Perpu
[UU Prp]
7Penetapan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. Dari Anggaran RI Untuk Tahun 196028 23-03-1960
12.Perpu
[UU Prp]
9Mengubah Dan Menambah UU Tentang Penetapan Anggaran Perusahaan-Perusahaan I.B.W. Dari RI Untuk Tahun Dinas 195930 23-03-1960
13.Perpu
[UU Prp]
10Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat Berhenti Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan31 23-03-1960
14.Perpu
[UU Prp]
11Perubahan Modal Bank Indonesia32195823-03-1960
15.Perpu
[UU Prp]
12Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan Urusan Pemulihan Hak37196231-03-1960
16.Perpu
[UU Prp]
13Bank Dagang Negara39196402-04-1960
17.Perpu
[UU Prp]
16Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana50197614-04-1960
18.Perpu
[UU Prp]
17Perubahan Tarip-Upah Untuk Balai Harta Peninggalan Di Indonesia51197714-04-1960-
19.Perpu
[UU Prp]
18Perubahan Jumlah Hukuman Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 194552197814-04-1960
20.Perpu
[UU Prp]
19Perusahaan Negara59198930-04-1960
21.Perpu
[UU Prp]
20Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api62199413-05-1960
22.Peperti1Pencabutan Peraturan Penguasa Perang Pusat Tentang Beberapa Hal Mengenai Kewarganegaraan63 30-04-1960
23.Peperti2Mahkamah Angkaran Darat, Angkatan Laut Dan Angkatan Udara Dalam Keadaan Perang64199509-05-1960 
24.Perpu
[UU Prp]
21Bank Pembangunan Indonesia65199625-05-1960
25.Perpu
[UU Prp]
22Perpanjangan Jangka Waktu Peralihan Yang Tersebut Pada Pasal 61 Perpu 23-1959 Tentang Keadaan Bahaya66199725-05-1960
26.PP25Badan Muatan Indonesia68 27-05-1960
27.PP26Lafal Sumpah Dokter69 02-06-1960
28.Perpu
[UU Prp]
23Rahasia Bank71201009-06-1960
29.Perpu
[UU Prp]
24Pengusutan, Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi [alias: "Peraturan Pemberantasan Korupsi"]72201109-06-1960
30.Perpu
[UU Prp]
26Perubahan Pasal 27 Dan Pasal 28 UU Drt 7-1955, Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah, Terakhir Dengan Perpu 1-196074 09-06-1960

Hlm: [01] [02]


[tulis] » komentar « [baca]